Artykuł prasowy

WZROST ŚWIATOWEJ SPRZEDAŻY ARCO O 25% W 2021 R.

25 STYCZNIA 2022

Convención-Ventas-2022-de-Válvulas-Arco
  • ARCO zaprezentowało wyniki za 2021 r. na Virtual Meeting'22 - dorocznej konwencji sprzedaży.
  • Firma zwiększyła sprzedaż na całym świecie o 25% w porównaniu z rokiem 2020 i wprowadziła na rynek ponad 150 nowych produktów w ponad 80 krajach.
  • Cyfryzacja i rozwój międzynarodowy to dwa główne cele na rok 2022.

Zgodnie z planem strategicznym na lata 2021-2024, ARCO przedstawiło tegoroczne wyniki swojemu zespołowi handlowemu i przedstawiło cele na rok finansowy 2022 podczas dorocznej konwencji sprzedaży ARCO 100 VIRTUAL MEETING’22. W spotkaniu wzięło udział 100 pracowników, zarówno z Centrali w Hiszpanii jak i z zespołu handlowego z innych krajów.

W roku 2021 firma ARCO zaprojektowała i wdrożyła 190 nowych produktów w ponad 80 krajach i, pomimo skomplikowanej sytuacji spowodowanej kryzysem surowcowym i wzrostem ich kosztów, osiągnęła świetne wyniki, co spowodowane było dużym popytem ze strony sektora montażowo-budowlanego, osiągając wzrost sprzedaży o ponad 25% na całym świecie w porównaniu do roku 2020.

ROK DOSKONAŁOŚCI DLA ARCO

Rok 2021 był dla ARCO jednym z najlepszych w historii pod względem obrotów z trzech powodów:

  1. Zaangażowanie we własną produkcję, jakość i innowacyjność produktów.
  2. Ciągłe podnoszenie profesjonalizmu firmy, unowocześnianie zakładu produkcyjnego i stawianie na najnowsze technologie.
  3. Wspaniały zespół pracowników ARCO i jego osobiste zaangażowanie.

Jak co roku, Prezes ARCO, José María Ferrer, wysłał wiadomość do całego zespołu: „Chcę z całego serca pogratulować, ponieważ udało się Wam znacznie przekroczyć tegoroczne cele i mam świadomość, że to wcale nie było łatwe. Czuję się bardzo dumny z Was wszystkich."

NOWE CELE W 2022

Plan strategiczny ARCO składa się z 3 głównych filarów, które w nadchodzących latach mają być kontynuowane. 1. Jakość produktów; 2. Oferowanie szybkich, kompletnych dostaw; 3. Zapewnienie najlepszej Obsługi Klienta.

Dobre wyniki uzyskane w 2021 r. skłaniają ARCO do dalszego rozwoju na arenie międzynarodowej i otwierania nowych kanałów lub narzędzi cyfrowych. W tym roku firma będzie nadal inwestować w innowacje poprzez różne projekty wewnętrzne i zewnętrzne.

O ARCO

ARCO jest czołową hiszpańską firmą przemysłową zajmującą się projektowaniem i produkcją systemów do regulacji i kontroli przepływu w instalacjach wodnych, gazowych i grzewczych. Firma zatrudnia ponad 400 osób i jest obecna w ponad 80 krajach.

Dzięki prawie 50-letniemu doświadczeniu ARCO produkuje 34 miliony zaworów rocznie i posiada ponad miliard zaworów zainstalowanych na całym świecie. Firma inwestuje około pół miliona euro każdego roku w R+D+i, opracowała ponad 30 patentów i 50 wzorów użytkowych, które dotyczą ponad 3000 produktów.

ARCO stosuje surowe zasady zarządzania środowiskowego, równouprawnienia, integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz BHP. To znaczne zaangażowanie społeczne przyznanie tytułu firmy rodzinnie odpowiedzialnej (EFR) przez fundację Más Familia, a za przestrzeganie Deklaracji Luksemburskiej otrzymało nagrodę FEMEVAL w kategorii Dobrych Praktyk Odpowiedzialności Społecznej Biznesu.

Ostatnie artykuły prasowe